LEDERUDVIKLING | Kompetenceløft på lederrollen

Min oplevelse ved at deltage i “Ledelsesudvikling” med Comentor har givet mig:

  • Kompetenceløft på lederrollen
  • Ledelse fra teori til praksis – med udgangspunkt i hverdagens genkendelige problemstillinger
  • Bedre forståelse for, hvorfor medarbejdere reagerer forskelligt på de samme budskaber, og hvordan jeg agerer ud fra dette
  • En række yderst operationelle værktøjer med i tasken til den daglige håndtering af forandringsledelse og situationsbestemt ledelse
  • Vished om, hvilken vej vi skal i organisationen, og hvordan vi kommer dertil


Det er uden sammenligning det bedste ledelsesudviklingsforløb, jeg har deltaget i.


Poul Kristensen
Sparekassen Vendsyssel