Vores rekrutteringsproces

Vores rekrutteringsproces

Sådan skaber vi træfsikkerhed

Arbejdsanalyse og job-/kravprofil udarbejdes og godkendes

Et stærkt samarbejde starter hos Sensu A/S altid med en grundig analyse af jeres situation. Vi afsætter typisk et par timer, sammen med jer, hvor vores ansvarlige konsulent og searchkonsulent på opgaven, deltager.  

Formålet med analysen er, at vi kan udarbejde en præcis job-/krav profil, der giver jer – og os – sikkerhed for, at vi har forstået den opgave, I har brug for, at vi hjælper jer med. Den færdige job-/kravprofil godkendes derfor også af alle parter omkring den igangsatte opgave.

Search strategi tilrettelægges og igangsættes

Efter en grundig arbejds- og virksomhedsanalyse udarbejder vi en detaljeret stillings- og person profil, der danner grundlag for al aktivitet, der retter sig mod search og annoncering i markedet. 95% af vores opgaver lukkes med kandidater, som vi har rakt ud til, og netop derfor, er det særligt afgørende for succes i opgaven, at profilen er beskrevet og forstået korrekt, samt at attraktioner ved stillingen er tydelige.

“Hvorfor skal mennesker, der er glade for deres job i dag, vælge at tale videre med os om et jobskifte”? Det skal stå lysende klart!

Annoncering

Medmindre stillingen er anonym og besættes i ly af mørket, så udarbejder vi altid en stillingsannonce, som publiceres på vores “ledige stillinger” samt på relevante SoMe kanaler. Det er naturligvis altid muligt, at I kan annoncere den på egen hjemmeside.

Indkomne ansøgninger screenes og potentielle kandidater fra vores indledende search-arbejde udvælges og kontaktes i håb om, at de har motivation for at indgå i en proces omkring stillingen.

Udvalgte kandidater inviteres til et indledende interview, hvor bl.a. faglighed, motivation og lønforventninger afdækkes.

Præsentation og kemimøde 

De kandidater, der rammer indenfor skiven, inviteres til en præsentation sammen med jer. Her får I anledning til at fornemme kemi. Kandidaten præsenterer sig for jer og vice versa, og der er mulighed for gensidigt at stille uddybende spørgsmål inden begge parter vurderer hvorvidt, at det er interessant at gå videre i proces. 

Testinterview med, og reference på udvalgte kandidater 

Næste skridt er, at de udvalgte kandidater gennemgår et omfattende testforløb, der bl.a. indbefatter en personlighedstest og et dybdegående interview. Vi henter altid minimum to reference på alle kandidater, for endeligt at kunne rapportere tilbage til jer, hvorvidt vi vurderer, at kandidaterne kan udfylde den fulde position. 

Finalepræsentation 

I afholder nu det endelige møde med den/de bedst egnede kandidat(er), hvor de endelige kontraktforhold diskuteres og aftale eventuelt indgås. Også her er der mulighed for, at vi kan deltage, hvis I ønsker det.

Opfølgning

Efter onboarding af jeres nye medarbejder følger vi op på ansættelsen. Det gør vi efter 3 og 6 måneder for at høre til, hvorledes samarbejdet fungerer og for at sikre, at onboarding i ansvar og opgaver er landet optimalt. Der vil altid være et tilbageløb til nærmeste leder, såfremt der opstår uklarheder i onboarding, som der skal samles op på. 

ESG forpligtelser

Hos Sensu A/S gør vi vores yderste for at rette fokus på klima, diversitet og inklusion. Vi forpligter os derfor til at fremme mangfoldighed og inklusion i rekrutteringsprocessen. Vi forventer, at vores partnere og kunder også deltager i dette engagement ved at sikre, at lige muligheder tilbydes alle kandidater.

Vi opfordrer derfor også til, at vores partnere og kunder indarbejder inkluderende spørgsmål under interviews og vurderinger for at sikre, at alle kandidater oplever en ligeværdig og ansvarlig dialog. 

Vi afholder virtuelle interviews og møder, når det er muligt, for at mindske behovet for unødig rejseaktivitet.

Ved at acceptere og samarbejde under disse ESG-orienterede betingelser viser vi vores fælles forpligtelse til at bidrage positivt til samfundet og miljøet gennem vores forretningsaktiviteter.