KANDIDATVURDERING | Særdeles professionel proces

Søren Enggaard A/S valgte i forsommeren Comentor som samarbejdspartner i forbindelse med at finde en egnet kandidat til stillingen som regnskabschef. Hele processen har forløbet særdeles professionelt og jeg har følt mig tryg og sikker ved at lægge ansvaret i hænderne på Comentor.

Comentor har en enestående evne til at udfordre kandidaterne både under samtaleforløbene med kandidaterne, men også i forbindelse med de indledende tests og de afgørende beslutninger der efterfølgende træffes ved kandidatudvælgelsen.

Jeg er sikker på at vores valg har været det rigtige, både hvad angår kandidaten og Comentor!

Carsten Enggaard
Adm. direktør/CEO

Søren Enggaard A/S er med afsæt i mange års opkøb af fast ejendom og grunde en lokalforankret projektudvikler i Nordjylland. Virksomheden beskæftiger sig med køb, salg og udlejning af erhvervs- og investeringsejendomme samt ejendoms- og projektudvikling.