LEDERUDVIKLING | Et rigtig godt forløb

Vi har tidligere haft et positivt samarbejde med Comentor omkring ledelsesudvikling, og heller ikke denne gang har samarbejdet skuffet. For os betyder det meget, at den teoretiske inspiration veksles til det daglige arbejde, hvormed der leves op til en af vores værdier – handlekraft. Fra Comentors side har vi oplevet et professionelt setup med interviews, analyse, forberedelse og involvering. En stærk præstation af instruktøren har været den altafgørende faktor for et rigtig godt forløb. Den indlevende og direkte facon fra instruktøren passer rigtig godt til os i Sparekassen Vendsyssel, og vi har på alle måder været tilfredse med forløbet.


Lars Guldager
HR direktør

Sparekassen Vendsyssel er en stærk lokal garantsparekasse, hvis fornemste mål er at styrke vores kunder og lokalområdet. Det gør vi ved at kombinere den personlige service og rådgivning i vores lokale afdelinger med et stærkt og professionelt bagland i vores centrale funktioner. Vi lægger også vægt på at drive en sund forretning, som blandt andet afspejles i vores høje solvensgrad. Det giver os nemlig de bedste forudsætninger for at give vores kunder høj kvalitet i produkter, service og rådgivning samtidig med, at vi fastholder et fornuftigt prisniveau.