LEDERUDVIKLING | En naturlig sparringspartner

Sanistål har med ledelsesudviklingsforløbet, som vi har gennemført i samarbejde med Comentor, fået et stærkere samlet ledelsesteam, der i endnu højere grad arbejder mod samme mål. Igennem forløbet er der sat ord på et fælles ledelseskodeks, hvor alle agerer inden for de samme rammer og følger de fælles spilleregler. Der er blevet stillet høje krav og forventninger til deltagerne og os som opdragsgivere. Lederne har fået konkrete værktøjer, der også i fremtiden vil bidrage til at skabe resultater i en hverdag under stadige forandringer.

Comentor har fra første færd forstået at omsætte Saniståls opdrag til et forløb, der har haft det rigtige forhold mellem teori og praksis. Formidlingen af teorien har været solid og fungeret i samspillet med den mere ”legende” indlæring. Konsulenterne fra Comentor begår sig på alle niveauer af organisationen og har drevet ledelsesudviklingen på en nærværende og personlig måde under de givne rammer for ledelsesudviklingsforløbet. Comentor har i forløbet indgået som en naturlig sparringspartner for de involverede ledere og opdragsgiver.


Hans Henrik von Platen-Hallermund
Direktør, Byg

Gitte Østergaard Futtrup
HR konsulent

Sanistål-koncernen har mere end 1.500 medarbejdere og er én stor international familie. Ud over et landsdækkende butiksnet i Danmark er Sanistål også repræsenteret i Baltikum, Tyskland og Polen. Sanistål har koncernhovedsæde i Aalborg samt kontorer i attraktive geografier i hele deres markedsområde.

Hos Sanistål får kunderne alt inden for VVS og VA, beslag, el-teknik, værktøj, maskiner, teknik, stål og metal. Som en nytænkende grossist er de altid klar til at udfordre og skabe nye indkøbs-, kompetence- og logistikkoncepter, som udvikler kundens konkurrencekraft. Kunden bestiller online eller hos en af virksomhedens sælgere.