Blog

Hvordan sikrer vi arbejdskraft? Ejerleder på godt og ondt

Af Jakob Møller Hansen

Jeg er ejerleder, på godt og ondt, og skal på ingen måde gøre mig hverken bedre eller ringere end andre ejerledere. Jeg er på ingen måde ekspert, men jeg oplever alligevel at have set mangt og meget, som bestemt hjælper og støtter mig i det daglige. Kan det hjælpe andre, så er missionen jo fuldført!

I min gang hos VL, EGN etc. oplever jeg ligesom mange andre at slås med manglende tid til både min egen og organisationernes udvikling ovenpå en Covid-situation, der har trukket ressourcer på alle parametre i næsten to år.

Har vi tid til det? Nej! Men har vi tid til at lade være? Nej! Jamen hvad så?

Når jeg trækker i ejerleder-uniformen, har vi i Comentor besluttet at arbejde med vores strategiske tænkning. At skabe en fremsynethed i forhold til medarbejder- og kompetencebehov. Det arbejde hjælper til, at vi med nogen ro kan sige noget begavet om, hvornår vi påregner at gøre dette og hint.

Derudover er jeg meget optaget af, på bedste Lars Løkke-vis, at ”sætte organisationen fri”. Sikre at få de rette kompetencer ombord samt udvikle eksisterende til at turde agere og værdsætte stor handlefrihed og råderum.

Er det svært? Ja, det vil jeg tro, de fleste synes. Min baggrund fra Forsvaret er mit held. Forestil dig, at soldaten skal spørge chefen eller kigge i en manual, før han skyder, når han står midt i en ildkamp!

Jeg oplever i min tid som ejerleder ikke, at unødige detaljer og direktiver har ført til bedre resultater, tværtimod. Og nutidens arbejdskraft er i bevægelse. De vil have handlefrihed og fleksibilitet, og det passer super godt til mit temperament. Den situation giver nemlig mulighed for fladere hierarki og færre SOP’er. Skab rammen, giv dem råderum, sæt i gang og giv masser af feedback undervejs. Det er præcis den måde, hvorpå Forsvaret skaber dygtige soldater, der kan føre krig.

Nye måder at løse sine opgaver

Corona har lært os, at opgaverne bliver løst uanset om dine medarbejdere møder ind på kontoret eller sidder derhjemme. Faktisk viser foreløbige analyser, at medarbejderne er mindre syge, de er mere produktive og de har mindre stress omkring familiemønstret derhjemme.

Flere virksomheder arbejder derfor også bevidst med at etablere nye samarbejdsformer, hvor medarbejderne har større fleksibilitet i egen opgaveløsning og i deres tilstedeværelse på arbejdspladsen. Vi er nu engang forskellige, og de fleste på Comentors kontor nyder da heldigvis fortsat at have kolleger omkring sig. Alligevel er der helt naturligt en tendens til, at man fordyber sig mere i opgaver hjemme, når det er relevant eller dagen slutter med en skole-hjem-samtale.

I spidsen for en produktionsvirksomhed

Er du i spidsen for en produktionsvirksomhed, har du en anderledes og sværere opgave på den front. 

Som leder skal du turde tro på, at dem, du omgiver dig med, har viljen og lysten til at udføre jobbet. Du bør være optaget af at være så synlig som muligt – remote eller ej. Teams og andre digitale platforme er blevet en naturlig del af en arbejdsdag. Det giver nogle helt nye muligheder, når vi taler som synlig ledelse, og dem skal vi lære af.

Giv en retning og rum at virke i. Tillad fejl og træn alle i få, men væsentlige SOP’er (Standard Operation Procedures). Det giver et andet space for dig selv at virke i, og jeg er sikker på, at organisationen også vil blomster og agere endnu mere med initiativ og selvstændighed.

Nysgerrig på at høre mere?

Er du ejerleder eller i spidsen for en organisation, hvor du kan spejle dele af jeres udfordringer til indholdet i denne artikel, så giv mig et kald 28 99 84 30, og jeg tager gerne en uforpligtende drøftelse af dette og hint. 

Du kan også læse videre på mine betragtninger i rollen som bestyrelsesformand og Headhunter herunder. 

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Ledelse er som at lægge mosaik

Digital learning træner lederfærdigheder men det kommer vi tilbage til… Først til metaforen, for hvad har mosaikker at gøre med ledelse? Jeg er visuel og arbejder godt med metaforer. Jeg har erfaret, at der er særligt én metafor, der går

LÆS MERE

Det har vi ikke tid til!

Det udsagn møder jeg, om end ikke dagligt så ofte, hos ledere og specialister i mange danske virksomheder. Store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme sig mere tid i dagligdagen? Alle taler

LÆS MERE

Jo mere vi træner i fredstid

Det rette DNA eller ? Man siger, at intet kan vælte et træ med stærke rødder. Ordsproget udtrykker meget rammende, hvorfor det er ualmindeligt vigtigt, at ledere har det rette DNA. Jeg vil ikke bevæge mig ind i en holdningsmæssig drøftelse

LÆS MERE

Menu