Træf­sikkerhed! Ram rigtigt hver gang

Rekruttering af medarbejdere er en af de vigtigste investeringer, en virksomhed kan foretage sig. Derfor er fejlrekruttering bekostelig. En fejlansættelse kan koste, hvad der svarer til en årsløn og kræver en masse ledelsesmæssig tidsforbrug i forsøget på at rette op på fejlen. Men mislykkede ansættelser kan undgås - med en professionel og determineret rekrutteringsproces hos Sensu A/S får I den helt rigtige kandidat første gang!

Enkel vurdering

Virksomheder, der selv vælger at forestå rekrutteringen af den nye medarbejder, ønsker ofte at få en klar og professionel vurdering af den eller de egnede kandidater, som virksomheden selv har fundet via selvvalgte rekrutteringsværktøjer, før beslutningen om ansættelse træffes. For mange virksomheder er en vurdering af den enkelte kandidat et sikkerhedscheck, der be- eller afkræfter virksomheden i dens fortstående valg af medarbejder.

Hos Sensu A/S lader vi virksomhedens udvalgte kandidater gennemgå et omfattende testforløb, der bl.a. indbefatter interviews og personlighedstest. Dertil indhenter vi referencer på kandidaterne for slutteligt at rapportere tilbage til virksomheden. Ud fra den jobbeskrivelse Sensu A/S har fået af virksomheden, vurderes det, om kandidaten kan anbefales uden forbehold, anbefales med forbehold eller ikke kan anbefales.

SEARCH

At finde den mest talentfulde og kvalificerede kandidat, der kan efterleve virksomhedens krav og forventninger, kræver intensiv søgen. Rekruttering via search er en særdeles virksom og hensigtsmæssig måde at finde den helt rette profil til jobbet på. Vores searchproces hos Sensu A/S er en grundig og metodisk udarbejdelse af både stillings- og personprofil. Herefter igangsættes en intensiv og systematisk søgen i vores omfattende netværk af kandidater med unikke og værdifulde kompetencer samt direkte i virksomheder og sammenlignelige organisationer, hvor relevante og velegnede kandidater kan være ansat.

Annoncering

Der færdes mange kandidater på alverdens jobsites på internettet, ligesom mulige medarbejdere holder sig orienteret om jobmuligheder via fagblade. Derfor er annoncering en stærk søgestrategi efter den rette profil. Rekruttering med annoncering gør virksomheden synlig og indrykning af annoncer i relevante medier sikrer, at kandidater, der matcher virksomhedens faglige og personlige krav, tiltrækkes.

Hos Sensu A/S ved vi, at annoncering ofte er en hensigtsmæssig søgestrategi, der rammer mange potentielle og interesserede kandidater. Vi udarbejder en målrettet annoncetekst/profilbeskrivelse således relevante kandidater findes og udvælges.

Proces­beskrivelse

Efter en grundig arbejds- og virksomhedsanalyse udarbejdes en detaljeret stillings- og person profil. Herefter udarbejdes en stillingsannonce, og både rekrutterings- og searchproces igangsættes, så der søges efter den rette kandidat via flere kanaler.

Indkomne ansøgninger screenes, og potentielle kandidater udvælges sammen med de interesserede kandidater fra searchprocessen. Disse inviteres til et indledende interview, hvor bl.a. faglighed, motivation og lønforventninger afdækkes.

Herefter udvælges de mest relevante kandidater - typisk 4-5 personer - som inviteres til et interview/præsentation sammen med repræsentanter fra den pågældende virksomhed. Her afstemmes kemi, kandidaten præsenterer sig for virksomheden, og der er mulighed for gensidigt at stille uddybende spørgsmål.

Her udvælges de kandidater, som virksomheden finder mest relevante og disse - typisk to - kandidater gennemgår derefter et omfattende testforløb, der bl.a. indbefatter personlighedstest og interviews. Dertil indhenter Sensu A/S referencer på kandidaterne for slutteligt at rapportere tilbage til virksomheden, hvor vi vurderer, hvilke kandidater, der kan anbefales uden forbehold, anbefales med forbehold eller ikke kan anbefales.

Herefter holder virksomheden det sidste møde med den bedst egnede kandidat, hvor de endelige kontraktforhold diskuteres og aftale indgås.

Efter opstart af den nye medarbejder følger Sensu A/S op efter både 3 og 6 måneder for at høre, hvorledes samarbejdet fungerer og for at sikre, at tingene kører optimalt.