Blog

Verden ifølge OECD
– “It Ain’t over until
it’s over”, Stefano Scarpetta

Af Jakob Møller Hansen

Refleksion over verdenssituationen

OECD delte i slutningen af 2020 deres vue på verdenssituationen efter Covid-19 på en konference i Paris. Bag analysen står ECB Economic bulletin 08/20 og OECD Economic Council. Måske er det tid til at reflektere over, hvordan analysen hænger sammen med virkeligheden her 1 år efter. Jeg vil ikke sige, at der var overraskelser. Omfanget af udfordringen og den forandring, der ventede på den anden side var dog, så man løftede øjenbrynene og måtte erkende, at der lå en kæmpe opgave i at få genrejst samfundet.

Hvis analysen fik ben at gå på, nationalt, ville det stille markante krav ind mod vores politikere på Christiansborg. De burde være særligt opmærksomme på at løfte laveste fællesnævner, hvis ikke den ofte omtalte ulighed skulle blive endnu større.

Hvad er sket?

Du kan jo vurdere, hvordan du oplever virkeligheden 1 år efter, hvor vi står overfor endnu en periode med restriktioner i store dele af verden.

Turisme 
  • Globalt er 120 mio. job forsvundet i turistbranchen.
  • 14% af nuværende job vil forsvinde. Mange i turisme, hvor der bliver behov for færre servicemedarbejdere, bagagearbejdere og rengøringspersonale. Virksomheder omlægger fysiske rammer, implementerer hjemmearbejdspladser og flytter i mindre lokaler. Det får direkte effekt på samme målgruppe; rengøringspersonale, servicemedarbejder etc. Der ligger en kæmpe opgave for samfundet og verden i at omskole, uddanne og opkvalificere dele af de nuværende erhverv til at varetage andre og måske også mere komplekse opgaver.
Tech-branchen
  • Industrien, som vi bevæger os meget i, er et godt eksempel på en branche, der i produktionslinjer er lykkedes med at opkvalificere den ufaglærte på gulvet til at varetage mere komplekse opgaver samt brug af robotter og teknologi. Dette gennem en målrettet og fokuseret indsats.
  • Den opgave ligger, i den nuværende situation, hos Staten. Der må forventeligt skulle investeres mia. af kroner. Jobcentrene samt uddannelsesinstitutioner får en opgave i at re-tænke mulighederne for netop disse jobgrupper og -tagere.
  • 32% af nuværende job vil undergå markante forandringer. Digitalisering har taget fart. Tech- og Telebranchen står stærkere under og efter krisen. Vi har med armen på ryggen, skudt raketfart under den digitale udvikling og kultur. Eksempelvis for erhvervsrejser og e-commerce, ledelse, online butikker, hjemmearbejdspladser, online møder, messer, uddannelse etc. Dette, underbygget af hele klimaproblematikken, får formentlig markant indflydelse på måden samt omfanget af, hvordan sælgere lader sig transportere og hvor ofte de gør det. Distanceledelse er blevet en endnu vigtigere egenskab hos både top- og mellemledere når mere foregår online. Covid 19 har sat skub i diskussionen og lukket op for mulighederne i en bæredygtige dagsorden hos mange virksomheder.
Covid-19
  • Arbejdsløshed og konkurser vil fortsætte i op til 2 år når statsstøtten frafalder, hvilket er en markant kontrast til finanskrisen i 08/09.
  • Grundet vinter, vaccinelogistik og nye varianter af Covid 19 vil der gå op til 12 måneder, før vacciner er fuldt rullet ud. Det betyder, at vi kikker ind i et 2021, der bliver noget nær ligeså amputeret som 2020, førend en pre-covid hverdag kan reetableres. Det er derfor også med spænding, jeg afventer regeringens accept af, at Covid er kommet for at blive, og vi må reetablere erhvervslivet og de liberale erhverv med alternative løsninger i den mellemliggende periode. For ikke at nævne friheden for den enkelte. Det kan kun gå for langsomt med de kreative løsninger!

OECD Directorate for employment runder præsentationen af med følgende opfordring til landende i forbindelse med genopretning:

  1. Støt sektorer og arbejdstagere i brancher der fortsat er massivt ramt af sundhedskrisen.
  2. Støt op om iværksætteri og begræns antallet af konkurser.
  3. Synliggør job, og tilpas hjælpen til jobsøgere og virksomheder.
En skræddersyet indsats

Slutteligt og ikke mindst… ungdommen har behov for helt specifik og skræddersyet indsats som kræver et særskilt fokus!

Skal jeg koble rapporterne fra OECD til min egen situation i den danske headhunterbranche, trækker effekterne af sundhedskrisen formentlig ikke dybere spor, end der stadig vil være rift om de dygtigste folk til de virksomheder, vi henvender os til. Der skal fortsat trænes ledere i at blive dygtigere førere og distanceledere, og der er mere end nogensinde behov for at støtte virksomhederne i at identificere talenter, der kan adressere den ændrede markedssituation, som verden står overfor.

Kigger man omvendt ind mod jobcentre og 2. aktører, venter en større opgave i at vurdere, selektere og målrette forløb hen imod relevant uddannelse og brancheskift. For de jobs man normalt vil placere borgere i forsvinder, og nye kræver anderledes kompetencer. Uddannelsesinstitutionerne bør allerede nu kigge i retning af at re-tænke uddannelser indenfor servicefag og kommercielle uddannelser, ligesom tech-uddannelserne i den grad har taget en hurtigere drejning end man nok havde forventet. Der er brug for nytænkning for at imødekomme kravet om nye kompetencer og ændrede vilkår i visse jobtyper for at matche erhvervslivets fremtidige behov.

Hvad nu?

For så vidt angår arbejdsgivers situation på den anden side af Covid 19 vil jeg vurdere, at man skal indstille sig på et boom i ansøgere til operationelle job, hvorfor selekteringsopgaven er særligt tung og kræver ekstra opmærksomhed. Mængden af ansøgere vil med stor sandsynlighed stige markant, ansøgerfeltet vil være mere polariseret, og dermed skal virksomhederne forvente at investere væsentlig mere tid i netop denne opgave. Det vil efter min opfattelse kalde på ændringer i metoder og massive indsatser imod yderligere digitalisering af rekrutteringsprocessen.

En ny verden

Nok om hvad der sker på OECD niveau… Det bliver spændende at se, hvordan forandringen lander! Der er ingen tvivl om, at jo mere man i direktioner og bestyrelser italesætter behovet for en ny måde at se verden på, og hvorledes man skal angribe den, des stærkere og mere samordnet vil man stå på den lange bane. Måske vil vi endda se co-creative løsninger, der styrker erhvervslivet fremad.

Rigtig god weekend,

Jakob

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Ledelse er som at lægge mosaik

Digital learning træner lederfærdigheder men det kommer vi tilbage til… Først til metaforen, for hvad har mosaikker at gøre med ledelse? Jeg er visuel og arbejder godt med metaforer. Jeg har erfaret, at der er særligt én metafor, der går

LÆS MERE

Det har vi ikke tid til!

Det udsagn møder jeg, om end ikke dagligt så ofte, hos ledere og specialister i mange danske virksomheder. Store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme sig mere tid i dagligdagen? Alle taler

LÆS MERE

Jo mere vi træner i fredstid

Det rette DNA eller ? Man siger, at intet kan vælte et træ med stærke rødder. Ordsproget udtrykker meget rammende, hvorfor det er ualmindeligt vigtigt, at ledere har det rette DNA. Jeg vil ikke bevæge mig ind i en holdningsmæssig drøftelse

LÆS MERE

Menu