Blog

Forandringsledelse midt i en krisetid

Af Jakob Møller Hansen, CEO & ejer

Nej – ovenstående er ikke titlen på en ny dansk spillefilm, men det vi oplever på skærmen lige nu – kriseledelse. Et mediebillede, hvor regeringen og fageksperten toner frem tidligt som sent. Enten for en opdateret information om situationen over for os danskere eller give deres vurdering af situationen ude i verden. Jeg er sikker på, vi alle sætter pris på deres tydelighed, handlekraft og regelmæssigheden, hvorpå de gør det.

Siden 2002 har Comentor arbejdet med at træne ledere i forandringsledelse, som i øvrigt efter vores opfattelse er den klart sværeste ledelsesdisciplin. Træningen tager afsæt i John Kotter og Rick Mauers teorier. De afspejler hvilke håndtag, der skal bringes i anvendelse for at drive et specifikt projekt og forretningsudvikling. Sidst, men ikke mindst, hvordan du som leder håndterer den indbyggede modstand, der er til stede i alle organisationer, og som udtrykkes på forskellig vis.

OG HVAD HAR DET SÅ MED CORONASITUATIONEN AT GØRE, SPØRGER DU MÅSKE DIG SELV?

1. Årsag

Vi oplever, at ”ledelsen” af Danmark aldrig har været mere sammenstemt og enig om retning, handlinger og rammer. Det uanset partifarve og normale særinteresser. Hvis vi nu forestillede os samme situation på arbejdspladsen, så ville man opleve ”den styrende koalition” som stærk og handlekraftig. Der vil kun i meget begrænset omfang være personer og grupperinger som går i modstandsniveau 3; ”jeg kan ikke lide dig og det, du står for”. Man oplever, at far og mor ikke skændes og er samstemt om prioriter.

2. Årsag 

Forud for implementering af nye tiltag, som skal holde Danmark på ret køl, bliver der kommunikeret stærkt på kommunikative platforme. Det skaber måske forståelse, men i særdeleshed taler det ind til den manglende tryghed vi har. Hvordan landet, arbejdspladser etc. tager sig ud, når vi engang er på den anden side? Man taler direkte ind til modstandsniveau 2; ”jeg bryder mig ikke om det”. Forestil dig, at du gjorde det samme som leder, når du skal til at implementere nye tiltag i din organisation! Bruger du forskellige kommunikative instrumenter, tager du dig tiden til at kommunikere og orkestrere 1t1 eller 1 til mange. Vores oplevelse er, at mange ”blot” kommunikerer kort via mail eller town-hall meetings på månedsbasis. Så fatter organisationen de simple ting, du ønsker, de skal gøre anderledes i morgen i forhold til i dag… Og nej, det gør de så ikke! Hvorfor vi også i vores træning taler præcist ind til denne del for at minimere modstanden og skærpe eksekveringskraften.

3. Årsag

Skabe forståelse for hvorfor…det berømte WHY og dermed tale indtil modstandsniveau 1; ”jeg forstår det ikke”. Her oplever vi pt. dagligt forskellige fagpersoner, som hver især genbesøger forskellige dele af samme problemstilling. De belyser situationen, hvilket får os til at forstå, hvorfor en central administration opsætter regler, restriktioner og rammer. På den ene side er det lidt småirriterende, og på den anden side er det afgørende vigtigt, at vi efterlever for at komme bedst igennem Corona-krisen. Fremadrettet kan du overveje to ting. Nuancerer du din kommunikation tilstrækkeligt for at skabe forståelse for, hvorfor I som ledelse gør som I gør? Kunne du få andre til at udtrykke det, du mener, men på en lidt anden måde end vanligt? Mange af jer anvender måske typologi-værktøjer, som blandt andet anvendes til at styrke kommunikationen over for organisationen. Overvej om en anden leder eller person havde lettere ved og bedre forudsætninger for at skabe forståelse for dine synspunkter. Måske er de efterhånden også trætte af din måde at kommunikere på. Bare det, at en anden taler, kan hjælpe gevaldigt.

4. Årsag

Vær klar til at udøve korrigerende handlinger. Lige nu er der skabt fundament for implementering af forskellige initiativer, derom hersker der ingen tvivl. Overfor os og den danske presse er man tydelig omkring, at der vil komme korrigerende handlinger i takt med indsigt og forståelse for, at situationen bliver anderledes bedre og mere solidt funderet. I den forbindelse er vi som pt. søger viden på nettet om, hvordan man kan ansøge om støtte til at komme videre i dagligdagen og minimere samt begrænse et eventuelt tab af omsætning og arbejdspladser. Selve implementering kan ikke starte, førend systemerne er på plads, men der er skabt basis for at sætte i gang. Skiftet fra at skabe forståelse og træde ind i en implementering er bare monstersvært. Ikke blot for Regeringen, men også for ledere og chefer på arbejdspladsen. Jo mere man træder, des stærkere bliver du til den fase.

Vi kan lære af hinanden

Jeg håber meget på, at virksomheder – offentlige som private – tager ved lære af Regeringen, styrelser og fagpersoner i relation til den måde, hvorpå de favner og støtter os som land og befolkning i helhed gennem kriseledelse. Når vi igen mødes ”på den anden side”, vil mange af os skulle forholde os til en meget ny situation, om vi vil det heller ej. Men tager vi ved lære af Regeringens håndtering og mest af alt deres massive evne til at kommunikere initiativer, handlinger og projekterer det over i vores dagligdag, så når vi alle langt. Brug meget mere tid til at forklare og skabe indsigter, hvorfor vi som ledelse agerer og prioriterer, som vi gør. Dermed er jeg sikker på at mange flere projekter og den fremadrettede forretningsudvikling vil ske på et langt bedre grundlag. Sluttelig vil den ledelsesmæssige indsats være helt anderledes og bedre i forhold til at minimere modstand i organisationen mod nye initiativer og beslutninger.

Den afgørende platform

Hos Comentor glæder vi os til at sparre og rådgive jer om denne svære ledelsesmæssige disciplin – kriseledelse og forandringsledelse, gennem simulering af jeres virkelighed i rammen af Actees gamification platform.

For de af jer, som har været i indgreb med os tidligere, vil I nikke genkende til det, I måske husker som ÆVLE-BÆVLE fasen. Fasen, som er dedikeret kommunikationen, og som tager meeeeget lang tid. Den som mange ledere springer let og elegant henover. Nu kan I forhåbentlig se, hvad vi mener med det – kommunikation er afgørende for at skabe grundlag for handling og implementering. Alt andet lige så skærper i jeres virksomheds evne til at eksekvere, præcis som vi ser Regeringen gør lige nu – time for time!

God vind derude og take care.

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Ledelse er som at lægge mosaik

Digital learning træner lederfærdigheder men det kommer vi tilbage til… Først til metaforen, for hvad har mosaikker at gøre med ledelse? Jeg er visuel og arbejder godt med metaforer. Jeg har erfaret, at der er særligt én metafor, der går

LÆS MERE

Det har vi ikke tid til!

Det udsagn møder jeg, om end ikke dagligt så ofte, hos ledere og specialister i mange danske virksomheder. Store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme sig mere tid i dagligdagen? Alle taler

LÆS MERE

Jo mere vi træner i fredstid

Det rette DNA eller ? Man siger, at intet kan vælte et træ med stærke rødder. Ordsproget udtrykker meget rammende, hvorfor det er ualmindeligt vigtigt, at ledere har det rette DNA. Jeg vil ikke bevæge mig ind i en holdningsmæssig drøftelse

LÆS MERE

Menu