Blog

Er skjorten ved at blive for kort Mette F?

Af Jakob Møller Hansen, CEO & ejer

For ganske få dage siden kunne ”De Gule Veste” i Frankrig fejre 2-års jubilæum. En bevægelse, som tog sin begyndelse grundet øgede benzinpriser, og som over tid har haft en del andre afsæt.

Fælles for alle, som deltager, gør det, fordi de kæmper for en sag, der er større end partifarve. Det handler om det enkelte menneskes ret til selv at bestemme. Typisk fransk; at ytre sig aktivt og i fællesskab, når man er utilfreds med noget. Det har de gjort lige siden Revolutionen.

Hvor bliver Grevens Fejde af?

Nu har vi en situation i Danmark, som efter min mening kalder på klare ytringer og aktioner fra os alle. Jeg kan undres over, hvad der gør, at det ikke sker. 5-10 forkølede traktorer er da en begyndelse! For mange år siden tog dansken til genmæle, men ikke mange gange siden har vi gjort noget tilsvarende det, vi ser i Frankrig. Er vi blot et ekstremt loyalt og autoritetstro folkefærd?

Udvises der ledelsesmæssig styring, som på ingen måde opleves logisk, vil der i mange organisationer kunne opstå forskellige former form for autonomi. En autonomi, som på forunderlig vis ikke hersker. Hverken i Danmark endsige Region Nordjylland på bagkant af regeringens nedlukning og udtalt manglende logik.

Det handler om overlevelse

Arbejdspladser skal fastholdes og virksomheder skal overleve. Derfor konstaterer jeg fra de bestyrelseslokaler, jeg bevæger mig i, at der i større eller mindre grad er sat autonome regler op for det fremadrettede virke. Mange ikke helt i tråd med de givne retningslinjer, hvilket er helt naturligt, når noget ikke giver mening. Jeg oplever på ingen måde en bred ”De Gule Veste”-ytringsform, hvor vi tager bladet fra munden. Det handler om overlevelse, men også i særdeleshed om, at den almene dansker går i rette med de udstukne retningslinjer.

Kan man sammenligne regeringen med en virksomhed? – hvis ja hvad så? Når strategien eller de igangsatte initiativer ikke giver mening for medarbejderne, vil mange definere sig i bøjede selvforståelser. Det resulterer i, at man får rammen til at passe lidt bedre til én selv.

En regering på slingrekurs

Min oplevelse fra bestyrelseslokalet er, at virksomhederne i videst muligt omfang søger at manøvrere i regelsættet fra myndighederne. Det er bydende nødvendigt for fremdrift, at der er mod til at være pragmatisk i sine handlinger for at fastholde et momentum. Det sikrer, at kunder får deres efterspurgte leverancer, og medarbejdere kan fastholde deres job.

Jeg har svært ved at forstå den slingrekurs, regeringen har lagt. Vi sidder i bestyrelserne sammen med ejer og direktion for at finde løsninger i en virkelighed, som på mange måder fordrer en ”new normal”. Vi behøver som folk at danne fælles front og sætte os op imod de tåbelige beslutninger, som bliver trukket ned over befolkningen. Mon ikke vi alle er ved at være klar til lidt Grevens Fejde eller De Gule Veste i Danmark for at sikre rammevilkår for vores erhvervsliv.

Læs flere indlæg fra Comentor her.

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Ledelse er som at lægge mosaik

Digital learning træner lederfærdigheder men det kommer vi tilbage til… Først til metaforen, for hvad har mosaikker at gøre med ledelse? Jeg er visuel og arbejder godt med metaforer. Jeg har erfaret, at der er særligt én metafor, der går

LÆS MERE

Det har vi ikke tid til!

Det udsagn møder jeg, om end ikke dagligt så ofte, hos ledere og specialister i mange danske virksomheder. Store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme sig mere tid i dagligdagen? Alle taler

LÆS MERE

Jo mere vi træner i fredstid

Det rette DNA eller ? Man siger, at intet kan vælte et træ med stærke rødder. Ordsproget udtrykker meget rammende, hvorfor det er ualmindeligt vigtigt, at ledere har det rette DNA. Jeg vil ikke bevæge mig ind i en holdningsmæssig drøftelse

LÆS MERE

Menu