Blog

Er der en sammenhæng mellem High Performance Team og arbejdsglæde?

Af Jakob Møller Hansen

Det er en enhver leders drømmescenarie at skabe et High Performance Team. Et team der er stærkt fokuseret på målet og præsterer optimalt. Teorien bag HPT defineres ud fra hvor høj grad af effekt teamet yder, samt graden af samarbejde i teamet. Styrende elementer er entydige, klare og fælles mål er for teamet, der tager fælles ansvar for hinanden.

En simpel ligning

Hvilken organisation ønsker ikke trivsel og arbejdsglæde? Det er eviggyldigt, at medarbejdere præsterer bedre, når de er glade for at gå på arbejde.

Arbejdsglæde defineres jf. Alexander Kjerulf som resultater + relationer = Arbejdsglæde

Fra ligning til virkelighed

Resultater handler om at kunne se tilbage på en arbejdsdag, hvor du har gjort alt hvad du kan for at løse dine opgaver. Ikke at forveksle med aktionærernes fokus på bundlinjeresultater. Det er præcis det, der gør, at du kan sidde derhjemme i øreklapstolen med et glas vin og sige; det har været en super dag, hvor jeg gjorde alt for at lykkes.

Relationer skal ses i en bred kontekst. Såvel internt med kolleger som eksternt mod kunder og samarbejdspartnere. Har du det rigtig godt med dine kolleger, og har I en god forståelse for hinanden som personer – både privat og arbejdsmæssigt? Har du en oplevelse af, at dine eksterne kontaktpersoner vil dig?

Kan du sige tjek til både Resultater og Relationer? Ja, så kan vi kun sige tillykke, for så har du alt andet lige Arbejdsglæde. Dermed også minimeret risikoen signifikant for, at du bliver stressramt, ifølge Alexander Kjerulf.

Mange har spurgt ind til, hvorledes Comentor kan hjælpe organisationer med at opnå arbejdsglæde. Hver gang er vi mere eller mindre kommet til konklusionen, at arbejdsglæden hænger sammen med virksomheden som et HPT. Jeg mener, der kan sættes lighedstegn imellem resultater og effekt, samt relationer og samarbejde. Holder min antagelse, vil det at udvikle et HPT også i stor udstrækning medføre høj grad af arbejdsglæde.

Der er mange organisationer, som allerede arbejder med trivsel som en tilbagevendende måling, man følger tæt. Enten isoleret som et trivselsindeks eller som en del af APV (arbejdspladsvurdering). Trivsel bliver ofte tænkt ind som en konkret måling, hvilket leder mig til, hvorvidt målstyring og eksekveringskraft kunne have noget med HPT og arbejdsglæde at gøre.

Målstyring og eksekvering

Målstyret adfærd er efterhånden blevet et mantra eller endda en floskel for mange konsulenter. Vi er ikke bedre end andre. Comentor bruger det også. Et konkret mål giver mulighed for at sikre, at den enkelte faktisk ved, om man opnår det eller de resultater, som gør, at vi hver især kan sige som Helle Thorning:  ”Jeg gjorde det sgu…”, når vi lander i øreklapstolen med det føromtalte glas vin i hånden.

Vores erfaring med eksekvering tager afsæt i, at jo bedre involvering i beslutninger des bedre er virksomhedens eksekveringskraft. Involvering viser sig optimalt og mest naturligt, hvor organisationens relationer er stærke og samarbejdet fungerer godt.

Har du som leder gode relationer til dine kolleger, og tør du lægge beslutninger ud, oplever den enkelte givetvis endnu større grad af samarbejde og en tættere relation. Organisationens eksekveringskraft vil alt andet lige stige væsentligt. Commitment er simpelthen bare blevet højere ift. at løbe den ekstra mil.

Måske du skulle involvere dig lidt mindre

Vi oplever, at mange ledere, af deres bedste hjerte, ønsker at være tæt på og styrende overfor teamet og den enkelte. Måske du skulle prøve at sætte organisationen mere fri. Dine kolleger kan godt! De møder på arbejde hver dag for at gøre det bedst muligt.

Du vil helt sikkert opleve at dit ledervirke letter over tid. At du forbedrer dine muligheder for at coache og sparre omkring opgaver og løsninger på et helt andet niveau, og ligeledes vil inddragelsen af dig og dine kompetencer få et andet afsæt. I sagens natur handler det også om alder og erfaring, men ud fra en alt andet lige betragtning, så kan vi som mennesker langt mere end vi selv tror og ofte også mere end hvad du som leder tillægger.

Nu tænker du; “hvordan kan jeg så komme til at arbejde endnu bedre med ovenstående?”, som jo hænger så logisk sammen, at det er til at få tårer i øjnene af?

Hvad kan du selv gøre?

Forsøg at blive mere konkret på hvilke forventninger du har til den enkelte medarbejder. På den måde går alle hjem med en oplevelse af at have gjort, hvad de kunne og gjort det godt. Ingen tvivl om, at arbejdet med målstyring er lettere, end at integrere ansvarsfølelsen. Der hvor alle søger at kaste gribere eller løbe de ekstra meter, der gør, at andre er mere spilbare.  At indarbejde ansvarsfølelse i en gruppe og et team, er i høj grad et spørgsmål om, hvor stærke jeres relationer er. Tør du sætte organisationen mere fri til at lade dem selv styre efter dine opsatte mål.

Alt i alt vil din virksomheds, teams eller gruppes arbejdsglæde blandt stige, og stressniveauet mindskes, når du arbejder intenst med at skabe et High Performance Team. Langt de fleste vil synes, at det er hamrende sjovt at gå på arbejde hver dag, og være en del af en helhed, hvor alle tager ansvar for hinandens gøren og laden.

Vi kan kun anbefale dig, at gå i gang med at sikre, at de strategiske mål bliver levendegjort for hele virksomheden, og ikke mindst med at udvikle teamdannelsen i din organisation.

God fornøjelse!

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Ledelse er som at lægge mosaik

Digital learning træner lederfærdigheder men det kommer vi tilbage til… Først til metaforen, for hvad har mosaikker at gøre med ledelse? Jeg er visuel og arbejder godt med metaforer. Jeg har erfaret, at der er særligt én metafor, der går

LÆS MERE

Det har vi ikke tid til!

Det udsagn møder jeg, om end ikke dagligt så ofte, hos ledere og specialister i mange danske virksomheder. Store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme sig mere tid i dagligdagen? Alle taler

LÆS MERE

Jo mere vi træner i fredstid

Det rette DNA eller ? Man siger, at intet kan vælte et træ med stærke rødder. Ordsproget udtrykker meget rammende, hvorfor det er ualmindeligt vigtigt, at ledere har det rette DNA. Jeg vil ikke bevæge mig ind i en holdningsmæssig drøftelse

LÆS MERE

Menu