Blog

Tør jeg gå i krig, og gider jeg drikke øl med dig!

Af Jakob Møller Hansen

I krig og fred – måske nogle fifs du også kan bruge

Litteraturen er mangfoldig, når det drejer sig om at ”kloge” sig i mysteriet om samspillet mellem lederen og den øvrige organisation. En del tenderer til at være forskningsbaseret og skrevet af personer, som kun har begrænset erfaring i at agere leder. Andre er skrevet af succesfulde ledere, som søger at bringe deres opskrifter ind i mangfoldigheden til gavn for alle. Dog med den begrænsning, at den i større eller mindre grad tager afsæt i en enkelt succes. Ingen tvivl om at vi er mange, som nyder at dykke ned i det faglitterære. Her finder de fleste ”heldigvis” guides og vidnesbyrd, som passer til den måde, hvorpå vi hver især udlever lederskabet i det daglige.

Måde hvorpå formidling af ledelseserfaringer sker, går fra inspirerende Key Notes Speakere, som i den grad evner at sælge deres budskaber på en underholdende måde, til andre med et meget sagligt indlæg, der på ingen måde evner at benytte pædagogiske virkemidler og metoder. Dette medfører, at læsere og tilhørere hverken kan finde hoved eller hale i buskaberne. På store landsdækkende erhvervskonferencer ser vi også indlæg a la “Kejserens nye klæder”, hvor en kendis taler, og ingen evner eller tør sige, at personen jo ikke har noget tøj på.

Jeg har hverken forsket eller haft kæmpe succes i store, toneangivende virksomheder. Jeg har fået en masse tæsk på min vej som officer og iværksætter, hvor jeg dagligt har været i krig for at sikre en position i det marked, Comentor adresserer. Jeg efterlever, et langt stykke hen ad vejen, mantraet ”tør jeg gå i krig med dig, og gider jeg drikke en øl med dig” i min dagligdag. En helt banal leveregel, som har hjulpet mig et utal af gange. Måske du også kunne bruge denne i dit virke? Derudover har jeg gennem mange år i forsvaret lært nogle simple teknikker, som måske kunne være til inspiration for dig. Jeg håber derfor, at du har lyst til at læse lidt videre.

Benyt dig af briefback

Murphys lov er altid gældende, siger man og med rette. Hvor mange gange har du ikke givet en opgave til en af dine kolleger og haft den klare opfattelse, at vedkommende havde forstået den? Og hvor ofte har du ikke måtte konstatere, at det ikke helt blev, som du havde forventet? Måske du endda blev lidt småskuffet. Benytter du briefback teknikken, så vil du i større grad kunne konstatere, om vedkommende nu også har forstået det, du rent faktisk mente og ønskede dig i opgaveløsningen. Hvordan gør man så det? Ganske enkelt, bed din kollega gentage, med egne ord, hvorledes opgaven forventes løst. Derigennem sikrer du, at personen også helt igennem har forstået nuancerne i opgaven.

Formidle virksomhedens retning og idé uden brug af hjælpemidler

Hvor mange gange har du ikke selv deltaget i formidlingen af virksomhedens mål og vejen dertil? Sikkert en del gange. Enten på den ene eller anden side af skrivebordet. Efter præsentationen er de fleste i virksomheden næsten helt høje og tændt af den hellige ild. Men spørger man ganske kort tid efter, hvad det nu var vi skulle, så får man en stor variation i, hvordan målene skal realiseres.

Hvad gik der galt? Ja, det er der sikkert mange svar på. Ofte skyldes det, at planen er for kompliceret og med et meget højt detaljeringsniveau. Det er også let at falde i fælden, nu hvor PowerPoint er kommet for at blive. Men et godt råd til dig er, at kan du forklare målene og vejen dertil UDEN brug af hjælpemidler, så er planen så tilpas simpel, at du selv kan huske og forstå den samt formidle den præcist. Det ændrer ikke ved, at det er en god idé, at selve planen og detaljerne er nedfældet i et dokument, som man efterfølgende kan dykke ned i.

Det, jeg taler om, er selve hovedmålet – visionen og vejen dertil. Prøv at forklare den med egne ord og uden hjælpemidler. Du vil opleve, at kompleksiteten tages ud af planen, som derved skaber en langt bedre forståelse for, hvad du ønsker af organisationen. Det bedste billede, jeg kender, er en drenge-børnefødselsdag i gamle dage, hvor man legede cowboy og indianer. Selv børn evner at lave en plan for, hvorledes man vinder over det andet hold. ”Peter, du kravler op på taget og pifter, når du kan se, at der er fri bane, så løber Kurt ned langs hækken, og når han fløjter, så springer Per og Poul ned i kompostdyngen og banker de andre”. Simpelt og let forståeligt.

Rollemodel – alle øjne hviler konstant på dig

Er du bevidst om det? Alle øjne hviler konstant på din gøren og laden. Hvis du springer over, hvor gærdet er lavest, så gør organisationen det også. Udviser du stærk kundeadfærd, så gør organisationen det også. Det er ren holdningspåvirkning morgen, middag og aften. Hårdt ja, men nødvendigt. Jo mere synlig og tydelig du er des bedre, men det kan være svært at være alle steder. Det vil mange sige, hvilket også er korrekt.

Min pointe er, at lederens plads er fri, og hvad mener jeg så med det? Du skal placere dig, hvor kampen om kunderne er sværest. Her skal du med hele din person og attitude vise vejen og animere til, at andre gør det samme. Ligesom du skal signalere, at du er klar til at støtte op og hjælpe. Det kræver overblik nuvel, men er du lige bag dem, som kæmper i dag, i morgen og i næste uge, så vil du opleve dit lederskab udvikle sig med en troværdighed og autenticitet, som tjener direkte til at cementere dig som rollemodel i organisationen.

Jo mere vi sveder i fredstid, des mindre bløder vi i krigstid

Måske lidt en floskel, men ikke desto mindre sandfærdigt. Træning, træning og atter træning i alle de finesser, hvori din organisation leverer sine ydelser, før, under og efter en leverance er et område, der aldrig kan trænes nok og gå af mode. Vi oplever, at meget få gør træning til genstand for indøvelse og overindlæring. Det er uanset, om det er i produktion, indkøb, salg eller administration. Hvorfor gør vi det så ikke, ja svaret er mange gange enslydende.

Det har vi ikke tid til! Spørgsmålet er, om du har tid til at lade være? Der behøver langt fra at være store, snedige planer for træning. Det kan blot være at tale et kundemøde igennem, inden det afholdes, gennemføre ”intern premiere” forud for en præsentation over for en kunde, lade andre øjne læse dit tilbud eller afklare snitflader for hvorledes en opgaven drives igennem organisationen, inden opgaven er en realitet. Hvordan vil vi håndtere dette, og hvor er faldgruberne, således vi altid sikrer en optimal løsning for vores kunder. Alt i alt er træning, fra min synsvinkel, ikke formaliseret træning i et undervisningslokale, men noget der sker konstant i snitflader mellem kolleger, kolleger og afdelinger, virksomheder og over for kunder.

Kend din fjende og find hans sårbarhed og slå til … Fokuser

Jeg er engang blevet citeret for, at det var vigtigt at kunne fokusere bredt med den indbyggede misforståelse, men så er der jo ikke noget fokus. Korrekt, men ej heller det jeg mener. Når jeg taler om fokus, så er det meget den business intelligens, der bør og skal være i enhver virksomhed. Kunne du forstille dig at gå i krig, hvor du skal angribe en fjende, som du ikke vidste hvor var? Nej vel, det vil koste alt for mange ressourcer og menneskeliv samt give en frustreret enhed, som bliver nervøse og bange. Hvad gør du i din virksomhed? Hvor godt kender du dine konkurrenters svagheder, og hvor godt udnytter du disse til din egen fordel?

Mit råd er allerførst at gøre op med begrebet ”konkolleger”. Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvad det betyder. Enten har man venner, eller også har man fjender. Din væsentligste opgave er at gøre livet mest muligt besværligt for dine konkurrenter. Det letteste er jo at slå dem, hvor de er svagest. Fuldstændig det samme som i fodbold, hvor opstillingen på banen er den samme som opstillingen i et marked.

Hvilket spilsystem vælger du for at slå din konkurrent gennem brug af færrest mulige ressourcer og penge? Det er det, jeg taler om med hensyn til fokus. Opbyg dit eget War Room, hvor du har et klart overblik over, hvorledes markedet og konkurrenterne bevæger sig. Smadr dem, hvor du er stærkest, og de er svagest. Nævnte jeg SWOT?Næh egentlig ikke, men det er da et godt sted at starte i en kombination af en matrix, hvor du definerer, hvor står du stærkest, og hvor markedet er mest muligt attraktivt. Simpelt? Ja, men mange gør det ikke. Det er en ganske god måde at arbejde med sin go-to markedsplan på.

Læs flere beretninger fra Jakob Møller Hansen her.

Læs også

vores øvrige blogindlæg

Ledelse er som at lægge mosaik

Digital learning træner lederfærdigheder men det kommer vi tilbage til… Først til metaforen, for hvad har mosaikker at gøre med ledelse? Jeg er visuel og arbejder godt med metaforer. Jeg har erfaret, at der er særligt én metafor, der går

LÆS MERE

Det har vi ikke tid til!

Det udsagn møder jeg, om end ikke dagligt så ofte, hos ledere og specialister i mange danske virksomheder. Store som små, nationale som internationale. Hvorfor er det i grunden så svært at beramme sig mere tid i dagligdagen? Alle taler

LÆS MERE

Jo mere vi træner i fredstid

Det rette DNA eller ? Man siger, at intet kan vælte et træ med stærke rødder. Ordsproget udtrykker meget rammende, hvorfor det er ualmindeligt vigtigt, at ledere har det rette DNA. Jeg vil ikke bevæge mig ind i en holdningsmæssig drøftelse

LÆS MERE

Menu