Ledelse i Praksis

Akademimodul – med 10 ECTS-point

Sensu A/S tilbyder et særligt leder- og læringsforløb i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, hvor du får mulighed for at gennemføre akademimodulet ”Ledelse i praksis”. Undervejs vil du modtage rådgivning og coaching af managementkonsulenter fra Sensu A/S.

Formål

Formålet med læringsforløbet er at styrke den ledelsesmæssige udvikling og hjælpe lederne til at opnå de ønskede resultater som leder. Undervejs vil lederne modtage undervisning, rådgivning og coaching af erfarne managementkonsulenter fra Sensu A/S. Målet er at skabe størst mulig sammenhæng mellem:

 • Din lederprofil
 • Din lederrolle
 • Din lederadfærd

 

Dit udbytte

 • En indføring i grundlæggende ledelsesteori og -værktøjer
 • Færdigheder og kompetencer i grundlæggende personaleledelse
 • Rådgivning og coaching i forhold til din egen lederrolle
 • Konkret inspiration der kan hjælpe dig til at skabe mere værdi og ønskede resultater i dit lederjob
 • Adgang til et ledernetværk sammen med de øvrige deltagere på læringsforløbet

 

Læringsprocessens indhold

 • Tre 2-dages undervisningsmoduler – i alt 6 læringsdage
 • 2 coaching-seancer imellem modulerne af 2 timers varighed
 • En afsluttende eksamen

 

Undervisningsdage

 • Modul 1: 17 - 18. september 2019
 • Modul 2:  8 - 9. oktober 2019
 • Modul 3:  5 - 6. november 2019
 • Eksamen: d. 26 - 27. november 2019

 

MODUL 1: Din lederprofil - den, du er som leder

 • Introduktion til begrebet ”ledelse”
 • Lederens profil – kombinationen af personlighed, færdigheder og motivation
 • Afklaring i relation til din lederprofil
 • Din lederadfærd trænes i praksis

 

MODUL 2: Din lederprofil - det, du skal som leder

 • Ledelsesteori
 • Hvad er det, du skal som leder i forhold til dine opgaver.
 • Indføring i ledelsesmodel fra Sensu A/S – sammenhængen mellem organisationens ønskede mål og resultater, den rette adfærd, der sikrer resultaterne, og til sidst de kompetencer, der sikrer den rette adfærd.
 • Dine læringsbehov – som du skal lære/aflære, for at kunne udøve den lederadfærd, der skaber de ønskede resultater.
 • Påbegynde udarbejdelse af din lederudviklingsplan – herunder hvordan du vil træne din lederpraksis. Den skal forventningsafstemmes med din nærmeste leder.
 • Din lederadfærd trænes i praksis.

 

MODUL 3: Din lederadfærd - det, du gør som leder

 • Ledelsesteori
 • Din lederadfærd trænes i praksis. Deltagerne opdeles i mindre grupper for at arbejde med konkrete opgaver. Udgangspunktet er træning af din lederrolle.
 • Projektopgave: ”Case fra din egen hverdag som leder”, med afsæt i det konkrete arbejde med din lederudviklingsplan, der afstemmes med nærmeste leder.

 

Eksamen

Mundtlig prøve samt ”case” med ekstern censor og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

 

Mellem moduler

Imellem modulerne mødes deltagerne i mindre grupper for at arbejde med konkrete virksomhedsrelaterede opgaver. Udgangspunktet er træning af din lederrolle med de andre deltagere som sparringspartnere. Kursets undervisere faciliterer processen. Varigheden er af 2-3 timer.

 

Målgruppe

Dette fag henvender sig primært til ledere eller kommende ledere. Du kan deltage, hvis du har minimum to års erhvervserfaring samt en relevant erhvervs-, grund-, gymnasialuddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

 

Pris

 • 16.000 for det samlede læringsforløb inkl. eksamen

 

Yderligere oplysninger

Akademimodulet foregår hos Erhvervsakademi Dania, Arvikavej 2a, 7800 Skive. For yderligere oplysninger kontakt Chefkonsulent ved Sensu A/S, Morten Thomsen, telefon: 40586415, mail: morten@sensu.dk.

 

Tilmelding

Sensu A/S, att. Searchansvarlig Lisa Schouenborg Andreasen, telefon: 22880420, mail: lisa@sensu.dk.