Ledelse i Praksis

Akademimodul – med 10 ECTS points

Sensu A/S tilbyder et særligt leder- og læringsforløb i samarbejde med Erhvervsakademi Dania, hvor du får mulighed for at gennemføre akademimodulet ”Ledelse i praksis”. Undervejs vil du modtage rådgivning og coaching af managementkonsulenter fra Sensu A/S.


FORMÅL:

Formålet med læringsforløbet er at styrke den ledelsesmæssige udvikling og hjælpe lederne til at opnå de ønskede resultater som leder. Undervejs vil lederne modtage undervisning, rådgivning og coaching af erfarne managementkonsulenter fra Sensu A/S. Målet er at skabe størst mulig sammenhæng mellem:

 • Din lederprofil
 • Din lederrolle
 • Din lederadfærd

DIT UDBYTTE:

 • En indføring i grundlæggende ledelsesteori og -værktøjer
 • Færdigheder og kompetencer i grundlæggende personaleledelse
 • Rådgivning og coaching i forhold til din egen lederrolle
 • Konkret inspiration der kan hjælpe dig til at skabe mere værdi og ønskede resultater i dit lederjob
 • Adgang til et ledernetværk sammen med de øvrige deltagere på læringsforløbet


LÆRINGSPROCESSENS INDHOLD:

 • Tre 2-dages undervisningsmoduler – i alt 6 læringsdage
 • 2 coaching-seancer imellem modulerne af 2 timers varighed
 • En afsluttende eksamen


UNDERVISNINGSDAGE: 

 • Modul 1: d. 27. - 28. februar 2019                                   
 • Modul 2: d. 20. - 21. marts 2019
 • Modul 3: d. 10. - 11. april 2019
 • Eksamensdage: d. 29. - 30. april 2019

  MODUL 1: Din lederprofil - den, du er som leder
 • Introduktion til begrebet ”ledelse” - teori
 • Lederens profil – kombinationen af personlighed, færdigheder og motivation
 • Afklaring i relation til din lederprofil
 • Din lederadfærd trænes/øves i praksis

  MODUL 2: Din lederrolle - det, du skal som leder
 • Ledelsesteori
 • Hvad er det, du skal som leder i forhold til dine opgaver.
 • Indføring i ledelsesmodel fra Sensu A/S – sammenhængen mellem organisationens ønskede mål og resultater, den rette adfærd, der sikrer resultaterne, og til sidst de kompetencer, der sikrer den rette adfærd.
 • Dine læringsbehov – som du skal lære/aflære, for at kunne udøve den lederadfærd, der skaber de ønskede resultater.
 • Påbegyndelse af udarbejdelse af din lederudviklingsplan – hvordan du kan/vil arbejde (træne/øve) din lederpraksis. Den skal forventningsafstemmes med din nærmeste leder.
 • Din lederadfærd trænes/øves i praksis

  MODUL 3: Din lederadfærd - det, du gør som leder
 • Ledelsesteori
 • Din lederadfærd trænes/øves i praksis. Deltagerne opdeles i mindre grupper for at arbejde med konkrete opgaver. Udgangspunktet er træning af din lederrolle.
 • Projektopgave: ”Case fra din egen hverdag som leder”, med afsæt i det konkrete arbejde med din lederudviklingsplan, der afstemmes med nærmeste leder.


EKSAMEN 

Mundtlig prøve samt ”case” med ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.


MELLEM MODULER

Imellem modulerne mødes deltagerne i mindre grupper for at arbejde med konkrete virksomhedsrelaterede opgaver. Udgangspunktet er træning af din lederrolle med de andre deltagere som sparringspartnere. 

Kursets undervisere faciliterer processen. Varigheden er af 2-3 timer.


PERSONLIG COACHING 

Du kan tilkøbe yderligere 3 måneders individuel coaching i forhold til din fremtidige personlige udvikling som leder. Her bliver du tilknyttet en af underviserne, som vil følge, støtte og udfordre dig, så du kan fastholde retning og mål i arbejdet med at realisere din lederudviklingsplan. I coachingforløbet vil der indgå en personlighedstest, NEO-PI-3, som danner grundlag for både din personlige indsigt samt coachingforløbet.


MÅLGRUPPE

Dette fag henvender sig primært til ledere eller kommende ledere. Du kan deltage, hvis du har minimum to års erhvervserfaring samt en relevant erhvervs-, grund-, gymnasialuddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau. Det er muligt at søge om Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU). Der kan søges SVU kr. 516,- pr. dag til både undervisningsdage og dage, hvor du har fri fra dit arbejde til at studere i forbindelse med forløbet. Det vil desuden være muligt at søge om kr. 10.000,- til forløbet fra Statens Omstillingspulje.


PRIS

 • 25.000 for det samlede læringsforløb inkl. eksamen
 • Tillæg for tilkøb af 3 måneders personlig coaching og NEO-PI-3 test: kr. 18.000.


YDERLIGERE OPLYSNINGER

Akademimodulet foregår på Minervavej 63, 8960 Randers SØ. For yderligere oplysninger kontakt Chefkonsulent ved Sensu A/S, Morten Thomsen, telefon: 40586415, mail: morten@sensu.dk.


TILMELDING

Sensu A/S, att. Searchkonsulent Helene Dehn, telefon: 50990195, mail: helene@sensu.dk.