Dataproces

Forretningspartner

Dataproces er et innovativt IT- og konsulenthus med speciale i løsninger målrettet landets kommuner og deres digitale administration. Løsningerne spænder bredt. Fra automatisering og effektivisering, over dataanalyse til undervisning og kompetencedeling. Udgangspunktet og formålet er dog altid det samme: At skabe værdi med data; ved at bruge data til at skabe ny viden, smartere processer og øget effektivitet til gavn for både borger og kommune.

Dataproces er beliggende i Nibe og beskæftiger på nuværende tidspunkt 55 medarbejdere fordelt på de tre hovedgrene automatisering og udvikling, dataanalyse og økonomi/stab.

Til at styrke virksomhedens kundedialog og salg søges nu en ambitiøs forretningspartner. 

Salg til det offentlige – Kunderelationer – Frihed under ansvar

Motiveres du af at opbygge gode samarbejdsrelationer med fokus på kundens behov, og vil du udvide kundekredsen med udgangspunkt i en konstruktiv og nysgerrig dialog med landets kommuner som primær kundemålgruppe? Som forretningspartner hos Dataproces får du en alsidig og selvstændig stilling med stor frihed, fleksibilitet og gode udviklingsmuligheder. Du bliver en del af en anerkendt og spændende vækstvirksomhed, som vægter menneskelig rummelighed højt. Du vil desuden opleve en arbejdskultur kendetegnet af korte beslutningsveje, en fri, ordentlig og uformel omgangstone samt et stærkt socialt fællesskab.

Du får en afgørende funktion i salgsteamet, hvor du bliver ansvarlig for det opsøgende salg af virksomhedens forskellige SaaS-produkter og dataanalyser. Du opbygger og vedligeholder kontakt til kundeporteføljen, og du etablerer en god og tæt dialog med kunden gennem hele salgsprocessen. I forbindelse hermed planlægger, faciliterer og gennemfører du desuden kontinuerligt kundemøder, ligesom du forestår løbende rapportering i virksomhedens CRM-system. Endvidere sikrer du optimering af samarbejdet med kundekredsen gennem yderligere afklaring af den enkelte kundes behov. Du deltager i ERFA-møder samt på messer og konferencer, hvor du vil være virksomhedens ansigt udadtil, mens du udarbejder salgsplaner, som skaber grundlag for, at de aftalte mål indfries. Derudover indgår du i et synergiskabende samarbejde med interne projektledere og udviklere i produktdialogen med kunden.      

For at få succes i jobbet er det en forudsætning, at du har solid erfaring med salg til større organisationer – meget gerne inden for det offentlige, revisionsbranchen eller IT-softwarevirksomheder. Det er desuden en væsentlig fordel, hvis du har erfaring med salgsprocesser i offentligt regi samt et stort netværk inden for det kommunale område, da det bliver din kundebase. Det er således fordelagtigt, at du har kendskab til kommunernes organisatoriske strukturer, behov og problemstillinger, og at du evner at trække på dette i dialogen med kunderne. I stillingen forventes det endvidere, at du taler og skriver dansk på højt niveau, ligesom det er afgørende, at du har gode IT-kompetencer. 

Som person er du karakteriseret af en stor resultatorientering, handlekraft og selvstændighed. Samtidig er du opsøgende og vedholdende, og du motiveres af at udvide dit netværk med din relations- og dialogskabende natur. Du har stærke formidlingskompetencer, og du tilgår din arbejdsgang med en høj grad af ansvarsbevidsthed og troværdighed. Du er samtidig nysgerrig og tillidsvækkende, og du evner at etablere stærke samarbejdsrelationer på alle niveauer både internt og eksternt. Du er ligeledes proaktiv og selvkørende, mens du formår at bevare et godt overblik, der sikrer den nødvendige opfølgning på salgsindsatsen samt dialogen med kunderne.

Er du den nye forretningspartner til Dataproces i Nibe, så skynd dig at uploade din ansøgning og dit CV. For yderligere information om stillingen kan henvendelse rettes til konsulent Steffen Berg Bendtsen fra Sensu A/S på tlf.: +45 27 84 21 84. Du kan læse mere om Dataproces her

Vi opfordrer dig til at søge stillingen snarest, da vi behandler ansøgninger løbende. Du kan søge stillingen her.