Uggerly Installation

Entrepriseleder med el-baggrund

Uggerly Installation logo

Uggerly Installation A/S er en dynamisk nordjysk virksomhed stiftet i 1993, der med udspring i el har udviklet sig til også at omfatte VVS og svagstrøm. Virksomheden ledes af brødrene Henrik og Jens Uggerly, som også er ejere af virksomheden. Virksomheden beskæftiger i dag cirka 320 medarbejdere fordelt på fem afdelinger – en i Jylland, tre på Sjælland og en i Malmø i Sverige. De bærende værdier i virksomheden er effektivitet, kvalitet, godt håndværk og gode løsninger.

Uggerly Installation A/S er en stor spiller på Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), hvor virksomheden har vundet en stor del af el-entrepriserne.

For yderligere information om Uggerly Installation A/S se www.uggerly.dk.

Entrepriseleder med el-baggrund

Bolig – Kontor

Med reference til entreprisechef bliver du ansvarlig for den daglige byggepladsledelse, hvor du leder dine egne sjak på op til ti medarbejdere. Du bliver en del af entrepriseafdelingen, som i dag består af 15 entrepriseledere, hvoraf en stor del er involveret i entreprisen på NAU.

Dine arbejdsopgaver består i at udarbejde beregninger på opgaver, føre tilsyn og planlægge de nødvendige arbejdstegninger. Derudover er du ansvarlig for materialeindkøb samt tidsplanlægning og koordinering med overmontører. Dine projekter varierer fra 2-10 mio. og af en varighed på op til 1 år.   

Du er uddannet elektriker eller elinstallatør og har erfaring med delentrepriser indenfor el, samt mandskabsledelse. Derudover anses det desuden som værende en fordel, hvis du har erfaring med brugen af Microsoft Projects samt Kalkia.

Du er systematisk, har overblik og kan holde mange bolde i luften ad gangen. Du trives i en omskiftelig hverdag, hvor du har fokus på kvalitet og at nå deadlines. Du har gode samarbejdsevner, men kan samtidig arbejde selvstændigt.

Du bliver en del af et kompetent og motiveret team hos Uggerly Installation A/S i Aalborg Øst, og det forventes derfor, at du er bosat i hensigtsmæssig køreafstand hertil.  

Du tilbydes en spændende stilling i en velkonsolideret vækstvirksomhed. Du får stort ansvar, personlige og faglige udfordringer, samt mulighed for indflydelse og medbestemmelse på egne opgaver. 

Vi arbejder ikke med en ansøgningsfrist, og ansøgningerne bliver derfor behandlet løbende. For yderligere information og spørgsmål kontakt konsulent Jeanet Bøjlund Bauer, Sensu A/S på telefon 29 45 16 45.

Klik her for at acceptere vores GDPR-samtykkeerklæring