Dancutter

Produktionschef

Dancutter logo

Dancutter A/S har igennem 30 år udviklet, produceret og solgt unikke og markedsledende cuttermaskiner til kloakrenoveringsindustrien. Virksomheden er beliggende i et nyrenoveret 3000 m2 stort hovedkontor i Viborg og beskæftiger i alt 17 medarbejdere inkl. medarbejderne i søsterselskabet Repipe Lining Systems A/S.

Dancutter A/S er en ordreproducerende virksomhed med produktion af højkvalitetsprodukter i Danmark. Over 97% af Dancutters omsætningen er baseret på eksport, og produkterne forhandles over hele verden med Europa som det primære marked.

Dancutter A/S er en særdeles veldrevet virksomhed, der oplever en massiv vækst år for år. Som en del af vækststrategien søges nu en erfaren produktionschef.

Ledelse og udvikling i international orienteret virksomhed

Med reference til den administrerende direktør bliver du ansvarlig for ledelse, drift og udvikling i produktions-, PTA- og indkøbsafdelingen. Du identificerer strategiske og systematiske optimeringsmuligheder for produktionen og sikrer således en tilfredsstillende kvalitet, leveringssikkerhed og driftsøkonomi. Du er ansvarlig for produktions- og lagerstyring, produktionsplanlægning og for at sikre at al dokumentation som eksempelvis proces- og brugermanualer er på plads. Du har ligeledes til opgave at skabe en tydelig opgave- og rollefordeling i afdelingen, ligesom du fungerer som sparringspartner for dine medarbejdere.  

Du er uddannet maskin- eller produktionsingeniør – gerne suppleret med en håndværksmæssig baggrund. Du har solid erfaring som produktionschef, og stammer denne erfaring fra en lignende industri, er det en fordel. Du har en god teknisk forståelse og gode IT-kundskaber, og du er en erfaren bruger af Solid Works. Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring med Navision Dynamics 2016. Det forventes, at du behersker dansk og engelsk på højt niveau i skrift og tale.   

Du er en ambitiøs, selvdreven og teknisk velfunderet leder, der besidder en naturlig autoritet og gennemslagskraft. Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, og du evner at skabe motivation og sammenhold blandt dine medarbejdere. Du tager ejerskab over din ansvarsområder, og du arbejder hands-on, struktureret og med stort overblik. Du er forudseende, proaktiv og målrettet, og du besidder en handlekraft, der sætter gang i tingene. Du er desuden kendetegnet af din vedholdende og grundige tilgang til dit arbejde.   

Det forventes, at du er bosat i hensigtsmæssig køreafstand til virksomhedens hovedkontor i Viborg.

Du tilbydes hermed muligheden for at blive en del af vækstrejsen i en markedsledende virksomhed i rivende udvikling, hvor du med din centrale rolle får mulighed for at gøre en forskel. Du tilbydes et job med stor fleksibilitet og en høj grad af frihed under ansvar i en virksomhed med stort fokus på medarbejdertrivsel og arbejdsglæde.  

Vi arbejder ikke med en ansøgningsfrist, og ansøgningerne bliver derfor behandlet løbende. For yderligere information om stillingen kan henvendelse rettes til direktør fra Sensu A/S, Thomas Bech på +45 22 89 89 76. For yderligere oplysninger besøg Dancutter 

Søg denne stilling

Klik her for at acceptere vores GDPR-samtykkeerklæring