IBF A/S

Strategisk Indkøber

IBF A/S logo

IBF er blandt de største producenter af betonvarer i Danmark. IBF Koncernen blev grundlagt i 1960 og består i dag udover IBF af 14 datterselskaber på mere end 40 lokationer fordelt over hele landet. Virksomheden producerer et bredt program i betonprodukter fra belægningssten, fliser, tagsten, rør, brøndgods til fabriksbeton. IBF leverer løsninger til den danske byggebranche og har siden begyndelsen været en væsentlig samarbejdspartner i forbindelse med byggeri til både virksomheder, private og det offentlige.

IBF har de seneste år oplevet stigende vækst og til at bidrage til denne udvikling søges nu en

Strategisk Indkøber

Indflydelse – Veldrevet virksomhed – Vækst

Med reference til indkøbschefen bliver din daglige opgave at stå for en strategisk og meget bred pallette af indkøb til hele koncernen samt at forhandle produkter, priser og lageraftaler. Du indhenter tilbud fra forskellige leverandører – eksempelvis med input fra produktionen og kvalitetsafdelingen, og du udarbejder og indgår således indkøbsaftaler på et veldokumenteret aftalegrundlag. Du har en kontinuerlig dialog med leverandørerne, der gør dig i stand til at vedligeholde og eventuelt udvikle de eksisterende relationer og partneraftaler. Du får desuden til opgave at vedligeholde databasen med indkøbspriser mv. herunder oprettelse af varenumre, ligesom du bliver ansvarlig for at udtrække og analysere data fra virksomhedens ERP-system (Microsoft Dynamics Navision). Med udgangspunkt i disse data udarbejder du analyser og statistikker omkring leverandører, indkøb, forbrug m.m. som bruges med henblik på forestående forhandlinger. Som en naturlig del af stillingen holder du dig desuden orienteret om udviklingen i markedet samt koordinere med datterselskaberne i forhold til forbrugsvarer.

Du er formentlig uddannet indenfor indkøb, Value Chain Management eller lignende, og du har erfaring med tilsvarende opgaver fra dit nuværende job. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har viden om beton. Du har gode IT-kundskaber og er erfaren bruger af Microsoft Excel og ERP-systemer – gerne Microsoft Dynamics Navision. Det forventes, at du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.

Godt købmandskab, en bred forretningsforståelse for hele processen og en god talforståelse er nogle af de egenskaber, som er med til at gøre dig til en dygtig forhandler, der kan kommunikere professionelt med leverandører og på tværs af organisationen. Du arbejder proaktivt, kvalitetsbevidst og med et godt overblik. Du er grundig, beslutningsdygtig, og du følger løbende op på tingene. Du er vedholdende, selvkørende og struktureret, og du trives i en omskiftelig hverdag.

Det forventes, at du er bosat i hensigtsmæssig køreafstand til virksomheden i Ikast.

Vi tilbyder dig en spændende stilling i en international virksomhed kendetegnet af en god, uformel og løsningsorienteret kultur med gode karrieremuligheder. Du får en central rolle i forhold til at udvikle forretningen og udvikle det fremadrettede setup i indkøb. Det er en stilling, der i høj grad er præget af frihed under ansvar, hvor du også får mulighed for at opstarte egne projekter og følge disse til dørs.

Vi opfordrer dig til at søge snarest, da vi behandler ansøgningerne løbene. For yderligere information om stillingen kan henvendelse rettes til Sensu A/S, Morten Thomsen på + 45 40 58 64 15 og Svend Erik Birkelund på +45 51 29 43 33. For yderligere information besøg IBF.  

Klik her for at acceptere vores GDPR-samtykkeerklæring