GDPR Samtykkeerklæring - uopfordret

Når du uploader uopfordret CV eller ansøgning via vores ansøgningsformular, accepterer du samtidig vores GDPR samtykkeerklæring.

Hos Sensu A/S gør vi vores yderste for at varetage dine interesser bedst muligt. En del af den opgave er at efterleve persondataforordningen og sikre, at dine oplysninger er i sikre hænder hos os.

Da Sensu A/S varetager opgaver for andre, agerer vi oftest i rollen som ”databehandler”, og det betyder, at vi har et fælles ansvar med vores kunder, som vil være dataansvarlig. En væsentlig opgave for os er at meddele dig som ansøger et oplyst samtykke og en forklaring på, hvad vi bruger dine oplysninger til og naturligvis, hvad dit samtykke indebærer.

Hos Sensu A/S agerer vi primært eksternt HR-partner og hjælper virksomheder i Danmark og udlandet med at finde den rette medarbejder til at dække virksomhedens behov. Den rette medarbejder er udvalgt på en række parametre herunder faglighed, sociale kompetencer og motivation for jobbet. Med andre ord udvælger vi på baggrund af ”det hele menneske”. 

Ved brugen af vores ansøgningsformular giver du således samtykke til, at vi må modtage, opbevare og videresende dine oplysninger til den specifikke opdragsgiver (kunde), som har betroet os opgaven med at finde deres nye medarbejder. Da alle kunderelationer i Sensu A/S er dækket af en ”databehandleraftale” vil kun de for jobbet relevante personer hos kunden få indsigt i dine oplysninger.

Dine oplysninger (CV etc.) vil ikke tilgå fjerde part (en anden kunde) uden din forudgående accept.

Hvor ligger mine oplysninger?

Ved modtagelsen af uopfordret CV/ansøgning bliver disse oplysninger gemt og kategoriseret i en specifik elektronisk mappe. Denne mappe ligger på en sikker IT-server og er beskyttet af antivirus og firewalls. En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter den slettes med mindre, vi har bedt dig om et skriftligt samtykke for at opbevare den i en længere periode.

Hvem deler I med?

Dine oplysninger vil ikke blive delt med tredje part uden din forudgående accept

Slettepolitik?

Du kan altid skrive til os og bede om, at vi sletter alle oplysninger, vi har på dig.  Det vil vi gøre, så snart det er muligt og altid indenfor 14 dage. 

Hvad skal du som kandidat sikre og gøre nu?

Reelt behandler Sensu A/S ikke personfølsomme oplysninger, men ”blot” personoplysninger. Vi har ingen interesse i din politiske, seksuelle eller religiøse overbevisning. Vi vil ikke spørge ind til dem, og vi vil ikke vurdere dig ud fra dem. Du skal sikre, at det materiale, du sender os, ikke indeholder oplysninger af denne karakter, ligesom du skal sikre, at helbredshistorik og CPR-nummer ikke fremgår af dine oplysninger.  Materiale med dette indhold vil vi være nødsaget til at slette.

Du skal ikke skrive til os og bekræfte din accept af nærværende ”oplyst samtykke”, men du er naturligvis velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få noget uddybet. Hvis du ikke mener, at du kan acceptere vores ”oplyst samtykkeerklæring uden tredjepart”, skal du snarest efter modtagelse, indenfor 24 timer, gøre indsigelse.