GDPR Samtykkeerklæring

Når du uploader CV og ansøgning via vores ansøgningsformular, accepterer du samtidig vores GDPR samtykkeerklæring.

SENSU A/S gør sit yderste for at varetage dine interesser bedst muligt. En del af den opgave er at efterleve persondataforordningen og sikre, at dine oplysninger er i sikre hænder hos os.

Da SENSU A/S varetager opgaver for andre, agerer vi oftest i rollen som ”databehandler”, og det betyder, at vi har et fælles ansvar med vores kunder, som vil være dataansvarlig.

En væsentlig opgave for os er at meddele dig som ansøger et oplyst samtykke og en forklaring på, hvad vi bruger dine oplysninger til og naturligvis, hvad dit samtykke indebærer.

SENSU A/S medvirker primært som eksternt HR-partner og hjælper virksomheder i Danmark og udlandet med at finde den rette medarbejder til at dække virksomhedens behov. Den rette medarbejder er udvalgt på en række parametre herunder faglighed, sociale kompetencer og motivation for jobbet. Med andre ord udvælger vi på ”det hele menneske”. 

Ved modtagelsen af nærværende ”oplyst samarbejde” giver du således samtykke til, at vi må modtage, opbevare og videresende dine oplysninger til den specifikke opdragsgiver (kunde), som har betroet os opgaven med at finde deres nye medarbejder. Da alle kunderelationer i SENSU A/S er dækket af en ”databehandleraftale” vil kun de for jobbet relevante personer hos kunden få indsigt i dine oplysninger.

Dine oplysninger (CV etc.) vil ikke tilgå fjerde part (en anden kunde) uden din forudgående accept.

Hvor ligger mine oplysninger?

Ved modtagelsen af dit CV/ansøgning bliver disse oplysninger gemt og kategoriseret i en, for jobbet, dedikeret elektronisk mappe. Denne mappe ligger på en sikker IT-server og er beskyttet af antivirus og firewalls.

Hvem deler I med?

Dine oplysninger vil kun blive delt med kunden (tredje part), hvis vi vurderer, at du er et relevant emne.  Vi deler ikke med andre interessenter, herunder andre kunder eller samarbejdspartnere.

Cookies, malware eller statistik m.m.

SENSU A/S indsamler ikke cookies eller på anden vis registrerer dine oplysninger på anden vis end ovenstående. Det betyder, at dine oplysninger ikke indgår i et register, statistik eller på nogen måde tilgår andre end SENSU A/S og kunden.  

Personlighedstest?

Som en vigtig del af vores udvælgelsesproces indgår en personlighedstest (NEO-PI-3). Alle oplysninger indhentet i den forbindelse vil blive opbevaret på en sikker server og kun i begrænset omfang tilgå kunden.

Referencer?

SENSU A/S indhenter referencer på dig som kandidat. I denne proces vil vi blandt andet spørge ind til din faglighed, din personlighed og din arbejdsform.  Vi indhenter normalt først referencer efter personlighedstest og testinterviewet. Såfremt der er indhentet skriftlige referencer vil disse oplysninger blive gemt samme sted som dit CV/ansøgning. Dine referencer vil ikke tilgå kunden, og de vil derfor udelukkende være en del af den samlede vurdering af dig som kandidat.

Efterfølgende opbevaring?

Ved opgavens afslutning bliver alle kandidaters oplysninger opbevaret elektronisk i 6 måneder, hvorefter de vil blive slettet uden mulighed for at blive genetableret. Undtaget fra denne regel er ansatte kandidater og kandidater, som er testet og anbefalet til jobbet. Disse kandidater vil blive gemt i en periode, der svarer til den garantiperiode, som SENSU A/S har aftalt med kunden, typisk 6-12 måneder, dog maksimalt 24 mdr.  Herefter vil disse oplysninger blive slettet.

Slettepolitik?

Du kan altid skrive til os og bede om, at vi sletter alle oplysninger, vi har på dig.  Det vil vi gøre, så snart det er muligt og altid indenfor 14 dage. 

Hvad skal du som kandidat sikre og gøre nu?

Reelt behandler SENSU A/S ikke personfølsomme oplysninger, men ”blot” personoplysninger. Vi har ingen interesse i din politiske, seksuelle eller religiøse overbevisning. Vi vil ikke spørge ind til dem, og vi vil ikke vurdere dig ud fra dem. Du skal sikre, at det materiale, du sender os, ikke indeholder oplysninger af denne karakter, ligesom du skal sikre, at helbredshistorik og CPR-nummer ikke fremgår af dine oplysninger.  Materiale med dette indhold vil vi være nødsaget til at slette.

Du skal ikke skrive til os og bekræfte din accept af nærværende ”oplyst samtykke”, men du er naturligvis velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få noget uddybet. Hvis du ikke mener, at du kan acceptere vores ”oplyst samtykkeerklæring”, skal du snarest efter modtagelse, indenfor 24 timer, gøre indsigelse. 

Dine rettigheder?

På vores hjemmeside www.sensu.dk kan du læse datatilsynets vejledning dine rettigheder.