Procesbeskrivelse

Efter en grundig arbejds- og virksomhedsanalyse udarbejdes en detaljeret stillings- og person profil. Herefter udarbejdes en stillingsannonce, og både rekrutterings- og searchproces i gangsættes, så der søges efter den rette kandidat via flere kanaler.

Indkomne ansøgninger screenes og potentielle kandidater udvælges sammen med de interesserede kandidater fra searchprocessen. Disse inviteres til et indledende interview, hvor bl.a. faglighed, motivation og lønforventninger afdækkes.

Herefter udvælges de mest relevante kandidater - typisk 4-5 personer - som inviteres til et interview/præsentation sammen med repræsentanter fra den pågældende virksomhed. Her afstemmes kemi, kandidaten præsenterer sig for virksomheden, og der er mulighed for gensidigt at stille uddybende spørgsmål.

Her udvælges de kandidater, som virksomheden finder mest relevante og disse - typisk to - kandidater gennemgår derefter et omfattende testforløb, der bl.a. indbefatter personlighedstest og interviews. Dertil indhenter Sensu referencer på kandidaterne for slutteligt at rapportere tilbage til virksomheden, hvor Sensu vurderer, hvilke kandidater, der kan anbefales uden forbehold, anbefales med forbehold eller ikke kan anbefales.

Herefter holder virksomheden det sidste møde med den bedst egnede kandidat, hvor de endelige kontraktforhold diskuteres og aftale indgås.

Efter opstart af den nye medarbejder følger Sensu op efter både 3 og 6 mdr. for at høre hvordan samarbejdet fungerer og for at sikre sig, at tingene kører optimalt.