Knauf A/S (Danogips)

Jeg har over en længere periode samarbejdet med John i forskellige henseender. Eksempelvis har John været involveret i delopgaver ved rekruttering i form af finalevurderinger af kandidater, individuelle udviklingsforløb af salgskonsulenter, organisationsudvikling og ekstern indlægsholder ved kundearrangementer. Jeg oplever i samarbejdet med John en konsulent, som har et ærligt engagement og en ægte interesse i at forstå vores forretning og et ønske om at deltage i udviklingen heraf.


- Jess Gregersen, Salgs- og Marketingdirektør, Knauf Danogips A/S