Strategiimplementering

Undgå, at strategiplanen ender med at samle støv i skuffen

At fastlægge virksomhedens strategi er en vigtig og krævende opgave, da den overordnede strategi skal fungere som et styringsredskab, der sikrer, at alle i virksomheden arbejder i samme retning - mod samme mål. Virksomhedens strategi er et retningsgivende redskab, der skal bruges i hverdagen for at komme derhen, hvor virksomheden ønsker at komme, og som ligeledes fastslår, hvad virksomheden ikke vil og ikke skal. En god og afgrænset strategi er med til at præcisere virksomhedens mål og skaber derved den rette adfærd hos både ledere og medarbejdere.

Mange virksomheder fokuserer ofte kun på formuleringen af den strategiske plan. Men en ting er at have en konkret strategi - noget andet er at implementere, vedligeholde og følge op på den. Strategiimplementering anses af mange ledere og virksomheder som en af de største organisatoriske udfordringer.

En strategi skal være håndgribelig, realiserbar, praktisk anvendelig og forståelig for alle i virksomheden. Kun på den måde kan strategien omsættes til konkret adfærd fra både medarbejdere og ledere. Via brugbare modeller og implementeringsprocesser hjælper Sensu virksomheden med at klarlægge en realiserbar strategi og hjælper virksomheden med at opnå nye perspektiver på, hvordan strategien kan realiseres, og hvordan virksomheden i dagligdagen kan omsætte den til handling. Sensu sikrer, at alle i virksomheden - både medarbejdere og ledere - får indblik i, hvordan der kan arbejdes med den nye strategi, og sørger for, at den nødvendige forandringsvillighed, som strategien kræver, bliver skabt.