Forandringsledelse og ledelsesudvikling

Lykkes god ledelse, er der rigtigt meget, der lykkes

Virksomheder, der vil overleve og forblive konkurrencedygtige, er virksomheder, der regelmæssigt iværksætter og gennemfører forandringer. Og hvis en virksomhed skal følge med udviklingen, er der behov for at sætte fokus på ledelsen - en af virksomhedens væsentligste konkurrenceparametre. Forandring skaber fremdrift og succes - forandring bryder vaner. Derfor er forandring også et af nøgleordene i organisatorisk og ledelsesmæssig sammenhæng. Det er ledelsen, der skal sikre, at medarbejdere, ressourcer og strategi forenes og bliver til resultater - at arbejdsprocesser optimeres. Derfor er god ledelse altafgørende for virksomhedens fremdrift og succes, og i forbindelse med, at virksomheden udvikler og forandrer sig, er det vigtigt, at virksomhedens ledelse følger med for at opnå bestemte fremtidige mål og strategier.

Sensus effektfulde forandringsledelses-forløb er altid skræddersyet til den enkelte virksomhed. Målet er at lære virksomhedens ledere at forstå og kende de kræfter, som skaber forandringer samt udstyre dem med en række metoder og redskaber, der sikrer, at han eller hun bliver i stand til at implementere forandringen i praksis. Dertil rustet lederne med en række teknikker, således de formår at involvere hele organisationen i forandringsprocessen. Lederne lærer at forstå, hvordan forandringen påvirker den enkelte medarbejder og bliver klædt grundigt på til at introducere forandringen i virksomheden.