Flemming Lund

Flemming har 30 års erfaring med salg og marketing til såvel eksportmarkederne som hjemmemarkedet. Igennem de seneste knap 20 år har Flemming haft lederroller som salgschef, marketingchef, eksportchef og adm. direktør i flere virksomheder inden for byggebranchen, energibranchen, fødevarebranchen og rehab branchen. I 6 år har Flemming været medejer af en virksomhed inden for energibranchen. Uddannelsesmæssigt har Flemming en HD i afsætning suppleret med CBA lederuddannelse.

Strategiarbejde, forretningsudvikling, udarbejdelse af handlingsplaner, målstyring, ansættelse og ledelse af medarbejdere har været naturlige opgaver igennem alle årene. Denne baggrund har givet Flemming et godt grundlag for at være konsulent og sparringspartner inden for rekruttering og i forbindelse med strategiudvikling, organisationsudvikling og forretningsudvikling.