Teamcoaching

Teamånd gør stærk

En virksomhed er at betragte som et team, der i fællesskab løser opgaver og sikrer virksomhedens mål og strategier. Formålet med teamcoaching er at skabe teamånd og en fælles tilgang til og bevidsthed om, hvordan opgaver løses og mål nås. Via teamcoaching skabes et klart billede af alles styrker, således virksomheden rustes til at udvikle og styrke sig yderligere.

Det er Sensus ambition at bistå virksomheden og dens medarbejdere til at skabe attraktive mål - både forretningsmæssige samt personlige udviklingsmål. Ud fra et indgående kendskab til virksomhedens styrker og potentiale formår Sensu at give indblik i og flytte rammerne for, hvad virksomhed og medarbejdere kan i fællesskab. Med den professionelle teamcoaching styrker og optimerer Sensu teamets samarbejde og evne til at indgå en åben dialog om udvikling samtidig med, at der opnås et langt større fællesskab og ønske om målopnåelse hos teamet.