Jobbet er besat!

Erfaren Projektleder

Kan du lede store offentlige entrepriser?

Uggerly Installation A/S er en dynamisk nordjysk virksomhed stiftet i 1993, som med udspring i el har udviklet sig til også at omfatte VVS og svagstrøm. Virksomheden ejes og ledes af brødrene Henrik og Jens Uggerly. Virksomheden beskæftiger i dag cirka 280 medarbejdere fordelt på 4 afdelinger – en i Jylland, to på Sjælland og en i Malmø i Sverige. De bærende værdier i virksomheden er effektivitet, kvalitet, godt håndværk og gode løsninger.
Uggerly Installation A/S har vundet el-entreprisen på Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), der forventes at stå færdigt i 2020. Til at sikre gennemførslen af dette projekt i rette tid og kvalitet søges en Projektleder.

Med reference til den tekniske direktør bliver du ansvarlig for den daglige byggepladsledelse, hvilket omfatter styring og opfølgning af tid, økonomi og kvalitet samt planlægning og styring af ressourcer. Derudover medvirker du til indkøb af materialer og eventuelt underentreprenører samt ved ansættelse af elektrikere. Du deltager i byggemøder, bygherremøder samt i statusmøder med direktionen. Du afholder desuden statusmøder med leverandører samt medvirker til fastsættelse af skabeloner, Mock-ups og arbejdstegninger. Endeligt har du ansvaret for den generelle projektopfølgning og koordinering mellem overmontører.

Du er uddannet ingeniør eller installatør og har erfaring med at gennemføre og lede store offentlige byggerier. Du har flere års erfaring med projektledelse, og du har et overblik, der gør dig i stand til at holde flere bolde i luften. Du trives i hektisk og skiftende hverdag og sætter en ære i at overholde dine deadlines. Du er ambitiøst, selvstændig og kvalitetsbevidst, og du har en struktureret tilgang til dit arbejde.

Du bliver en del af et kompetent og motiveret team hos Uggerly Installation A/S i Aalborg Øst, og det forventes derfor, at du er bosat i hensigtsmæssig køreafstand hertil.  

Du tilbydes en spændende stilling i en velkonsolideret vækstvirksomhed, hvor du bliver ansvarlig for gennemførelsen af storentreprisen til NAU. Du bliver således udfordret både personligt og fagligt og bliver en del af et kompetent team med mulighed for indflydelse og medbestemmelse på egne opgaver. 

Kan du genkende dig selv i vores værdier og forventninger så send en ansøgning som Word eller PDF-fil mærket "459-UGG" til job@sensu.dk. Jobbet ønskes besat snarest muligt, og ansøgningerne behandles derfor løbende. For yderligere information om Uggerly installation A/S se www.uggerly.dk.

For yderligere information og spørgsmål kontakt direktør John Tveit, Sensu A/S på telefon 2077 4333 

Jobbet er besat!